Оберіть мову

Фінансовий аналіз як інструмент управління підприємством

Фінансовий аналіз є важливим інструментом для оцінки фінансового стану та результатів діяльності підприємства, виявлення його сильних і слабких сторін, резервів підвищення ефективності та конкурентоспроможності.

Фінансовий аналіз допомагає вирішувати такі завдання, як:

 • контроль за дотриманням фінансової дисципліни, законодавства та нормативів;
 • діагностика фінансових проблем та ризиків, що загрожують стабільності та розвитку підприємства;
 • вибір оптимальних варіантів фінансування, інвестування, кредитування, оподаткування та інших фінансових операцій;
 • прогнозування фінансових показників та сценаріїв майбутньої діяльності підприємства;
 • розробка та реалізація заходів щодо поліпшення фінансового стану та підвищення ринкової вартості підприємства.

Фінансовий аналіз базується на використанні різних джерел інформації, таких як фінансова звітність, бухгалтерські дані, статистичні дані, аналітичні матеріали, рейтинги, експертні оцінки тощо. Фінансовий аналіз використовує різноманітні методи та моделі, такі як горизонтальний та вертикальний аналіз, аналіз динаміки, аналіз структури, аналіз показників, аналіз факторів, аналіз дисконтування, аналіз чутливості, аналіз сценаріїв, аналіз портфеля, аналіз точки беззбитковості, аналіз дюпонта, аналіз залежностей, аналіз кореляції та регресії, аналіз варіації, аналіз кластерів, аналіз дерева рішень, аналіз балансу та інші.

Фінансовий аналіз може бути здійснений з різних позицій та цілей, залежно від суб’єктів, які його проводять. Так, можна виділити внутрішній та зовнішній фінансовий аналіз. Внутрішній фінансовий аналіз здійснюється керівництвом та спеціалістами підприємства з метою внутрішнього контролю, планування, прийняття рішень та забезпечення ефективного управління фінансовими ресурсами. Зовнішній фінансовий аналіз здійснюється зовнішніми користувачами фінансової інформації, такими як інвестори, кредитори, партнери, клієнти, постачальники, конкуренти, державні органи, регулятори, аудитори, аналітики, рейтингові агентства тощо. Їх цілі полягають у визначенні фінансової привабливості, надійності, ризикованості, перспективності підприємства як об’єкта інвестицій, кредитування, співпраці, контролю, нагляду, оцінки тощо.

Фінансовий аналіз має велике значення для управління підприємством, оскільки він дозволяє:

 • оцінити фінансову стійкість, платоспроможність, ліквідність, рентабельність, активність, інвестиційну привабливість, ринкову вартість підприємства;
 • виявити сильні та слабкі сторони фінансового стану та діяльності підприємства, а також можливості та загрози, що випливають з зовнішнього середовища;
 • визначити причини та наслідки фінансових проблем та ризиків, що виникають у процесі господарювання;
 • розробити та обґрунтувати заходи щодо поліпшення фінансового стану та підвищення ефективності діяльності підприємства;
 • прогнозувати фінансові показники та сценарії майбутньої діяльності підприємства, а також їх вплив на його розвиток;
 • забезпечити оптимальне використання фінансових ресурсів, зниження фінансових витрат, збільшення фінансових доходів, зміцнення фінансової безпеки підприємства.

Вивчай фінансовий аналіз разом з Навчальним центром “ДАНКО”

Питання та відповіді

Де відбувається очне навчання?

Кожен слухач може вибрати для занять будь-яку з 3-х наших філій (біля метро) по Києву.

Які форми навчання пропонуємо?

Очно (у навчальному центрі); онлайн (Live-заняття з викладачем за допомогою Skype, Teamviewer чи інших програм); корпоративно (для підприємств) чи дистанційно (на основі відео-уроків). Заняття можуть відбуватися як у групах, і індивідуально.

Що слухач отримує після навчання?

Очно - кожен слухач (у групі або індивідуально) отримує сертифікат за умови проходження мінімум 90% обсягу заявленої програми;

Онлайн - для отримання сертифіката після закінчення навчання необхідно успішно виконати підсумкове завдання.

Чи є пробне заняття?

Кожен бажаючий може відвідати пробне заняття групи, щоб зрозуміти чи відповідає курс очікуванням.

Як довго ми працюємо?

Навчальний центр "ДАНКО" успішно працює на ринку бізнес-освіти з 1996 р. та зарекомендував себе як надійний донор професійних кадрів.

Автопідбір курсу Автопідбір курсу