Оберіть мову

Курси головного бухгалтера (ПРОФ) (Авторський курс Вікторії Дашко)

Курсы главного бухгалтера ПРОФ

Курси головних бухгалтерів (ПРОФ) насамперед призначені для практикуючих спеціалістів бухгалтерської служби, які хочуть підвищити свою професійну кваліфікацію. На відміну від інших навчальних центрів, ми пропонуємо програму курсу, яка розглядає не тільки типові ситуації, а й ті операції, за якими не завжди бухгалтеру, що практикує, вдається знайти просте і правильне рішення.

Як проходить навчання на головного бухгалтера

Даний авторський курс проходить тільки в індивідуальній формі - віч-на-віч з викладачем (Дашко Вікторією). Графік та програма курсу узгоджується зі слухачем. Заняття побудовані таким чином, що в них відразу поєднуються теоретичний матеріал із практичними завданнями, які максимально наближені до реального робочого процесу. Також передбачено домашні завдання для закріплення пройденого матеріалу.

У нашому навчальному центрі курси для головних бухгалтерів можна проходити очно або онлайн.

Після закінчення навчання та виконання необхідних завдань випускники одержують сертифікат про проходження курсів головного бухгалтера (ПРОФ).

Який результат курсів головних бухгалтерів (ПРОФ)

Після проходження курсів головних бухгалтерів (ПРОФ) Ви розширите свої знання про податок на додану вартість, ЄСВ, ПДФО та військовий збір, про податкові різниці та порядок розрахунку податку на прибуток підприємств. На підставі готової бази даних ми навчимо вас складати податкову та фінансову звітність, виправляти помилки у поданій звітності.

Якщо Ви фахівець, який хоче підвищити професійний рівень знань у веденні бухгалтерського та податкового обліку підприємств та плануєте стати бухгалтером-професіоналом, курс головного бухгалтера ПРОФ від Навчального центру "ДАНКО" буде для вас корисним та цікавим.

Курс головного бухгалтера (ПРОФ) поглибить ваші знання про ведення обліку:

 • на виробництві;
 • зовнішньоекономічної діяльності;
 • нестандартних операцій, пов'язаних із необоротними активами, з виплатами працівникам підприємства, з виплатами засновникам підприємства.

Яку форму навчання Ви не обрали – офлайн курси головного бухгалтера в Києві або підвищення кваліфікації бухгалтера онлайн, за відповідального підходу до процесу навчання Ви завжди можете розраховувати на отримання якісних знань та навичок у нашому навчальному центрі.

Курси головного бухгалтера (ПРОФ) підходять для:

 1. 1. Слухачів, які пройшли базовий курс головних бухгалтерів в нашому навчальному центрі
 2. 2. Практикуючих бухгалтерів підприємств, які займаються або планують займатись виробничою та зовнішньоекономічною діяльністю
 3. 3. Практикуючих бухгалтерів, які хочуть мати поглиблені знання щодо оподаткування податком на додану вартість
 4. 4. Практикуючих головних бухгалтерів мікро та малих підприємств, які планують працювати на середніх та великих підприємствах
 5. 5. Всіх практикуючих бухгалтерів, які хочуть підвищити свою професійну майстерність
Очно
Тривалість:

На даний момент не проводиться

Вартість:

На даний момент не проводиться

 • Комфортні аудиторії
 • Сучасне комп'ютерне обладнання
 • Актуальне програмне забезпечення
 • Методичні матеріали
 • Сертифікат
Додаткова інформація:

Для підприємств та ФОП  ціна +10%

Онлайн
Тривалість:

На даний момент не проводиться

Вартість:

На даний момент не проводиться

 • Навчання в будь-якій точці світу
 • Заняття в прямому ефірі
 • Методичні матеріали
 • Сертифікат
Додаткова інформація:

Для підприємств та ФОП ціна +10%

Відео-уроки
Тривалість:

На даний момент не проводяться

Вартість:

На даний момент не проводяться

 • Навчання в будь-якій точці світу
 • Вільний графік
 • Підтримка викладача
 • Методичні матеріали
 • Доступ до BAS Бухгалтерія для домашньої роботи
 • Сертифікат
Додаткова інформація:

Для підприємств та ФОП ціна +10%

Очне навчання на головного бухгалтера

Курси головного бухгалтера (ПРОФ) у Києві проходять в одній із 3 філій, які знаходяться у місцях з гарною транспортною розв'язкою (поруч з метро).

Мінімальна тривалість одного заняття становить 2 години. Уроки відбуваються у комфортних аудиторіях, обладнаних усім необхідним обладнанням і програмним забезпеченням. 

Після проходження щонайменше 90% обсягу заявленої програми слухачеві безкоштовно видається сертифікат.

Курси головного бухгалтера онлайн

Курси головних бухгалтерів онлайн проводять у таких програмах як Skype, Zoom, Teams, Google Meet, TeamViewer залежно від специфіки курсу навчання.

Слухачі працюють разом з викладачем, спілкуються у чаті або за допомогою мікрофона, виконують різноманітні завдання. Враховуючи, що навчання проходить індивідуально, заняття мало чим відрізняються від звичайних очних уроків – йде повноцінний діалог із викладачем та обговорення матеріалу.

Наші курси головного бухгалтера онлайн не вимагають якихось специфічних навичок під час роботи з програмним забезпеченням. Все максимально доступне та легко. Однак для ефективного процесу дистанційного навчання в нашій онлайн-школі бухгалтера, звичайно, необхідно мати базові навички роботи з ПК.

Слухачам онлайн курсів безкоштовно видається сертифікат в електронному вигляді (за бажанням слухача за додаткову плату виготовляється друкований варіант).

Програма курсу

 1. 1.

  Базові основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві

  • Особливості складання наказу про облікову політику підприємства. Внесення змін до облікової політики
  • Організація документообігу на підприємстві
  • Порядок проведення інвентаризації на підприємстві та облік результатів інвентаризації
 2. 2.

  Облік виробництва

  • Облік витрат на виробництво в бухгалтерському обліку, їх склад та класифікація. Розрахунок фактичної собівартості продукції, калькуляція
  • Облік загальновиробничих витрат їх розподіл та списання на виробництво
  • Налаштування параметрів обліку виробництва в програмі BAS Бухгалтерія. Передача матеріалів у виробництво, відображення прямих та загальновиробничих витрат, виготовлення та реалізація готової продукції в програмі BAS Бухгалтерія
 3. 3.

  Особливості обліку в роздрібній торгівлі

  • Документальне оформлення: первинні документи на надходження і вибуття товарів
 4. 4.

  Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

  • Формування первісної вартості основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (в тому числі в програмі BAS Бухгалтерія)
  • Самостійне виготовлення основних засобів (в тому числі в програмі BAS Бухгалтерія)
  • Проведення переоцінки основних засобів
  • Модернізація, ремонт та технічне обслуговування основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
  • Реалізація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
  • Ліквідація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
 5. 5.

  Облік нематеріальних активів

  • Придбання нематеріальних активів (в тому числі в програмі BAS Бухгалтерія)
  • Облік сайтів, комп’ютерних програм та прав доступу до них (на приклад «М.Е.Doc»)
  • Модернізація нематеріальних активів
 6. 6.

  Облік зовнішньоекономічної діяльності

  • Нормативно-правова база зовнішньоекономічної діяльності
  • Застосування норм ПсБО №21 «Вплив змін валютних курсів»
  • Монетарні та немонетарні статті балансу
  • Порядок обліку курсових різниць (в тому числі в програмі BAS Бухгалтерія)
  • Визначення місця поставки товарів та послуг відповідно до норм Податкового кодексу України
  • Облік імпорту та експорту товарів та послуг (в тому числі в програмі BAS Бухгалтерія)
  • Облік операцій з купівлі та продажу валюти (в тому числі в програмі BAS Бухгалтерія)
 7. 7.

  Облік зобов’язань

  • Сутність і класифікація зобов’язань
  • Облік розрахунків за кредитами. Облік фінансової допомоги
  • Облік заліку зустрічних однорідних вимог. Облік відступлення права вимоги
  • Облік розрахунків з учасниками та засновниками, що пов'язані з розподілом власного капіталу (дивіденди, повернення часток тощо)
 8. 8.

  Облік дебіторської заборгованості

  • Формування резерву сумнівних боргів
  • Коригування заборгованості в BAS
 9. 9.

  Облік розрахунків з працівниками

  • Порядок обліку та оподаткування виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців:
   • заробітна плата (основна, додаткова, інші заохочувальні та компенсаційні виплати)
   • облік резерву відпускних та порядок його нарахування
   • оплата основної та додаткової відпусток та грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток
   • оплата лікарняних за рахунок підприємства
   • оплата матеріальної допомоги (матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників
   • матеріальна  допомога разового характеру, що надається підприємством  окремим  працівникам)
   • оподаткування платежів згідно з договорами добровільного медичного та пенсійного страхування працівників і членів їх сімей
   • проведення індексації заробітної плати працівників
  • Порядок обліку та оподаткування виплат, що здійснюються за рахунок Фонду соціального страхування України (лікарняні та допомога по вагітності та пологам)
 10. 10.

  Порядок формування та подання страхувальниками звіту  про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (звіт з ЄСВ на прикладах)

 11. 11.

  Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ на прикладах)

 12. 12.

  Порядок подання фінансової звітності

  • Порядок заповнення фінансової звітності суб’єктами малого підприємництва (форма 1-м, форма 2-м)
  • Порядок заповнення балансу (звіту про фінансовий стан) , звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (форма-1, форма- 2)
 13. 13.

  Види загальнодержавних та місцевих податків та зборів в Україні. Загальна та спрощена системи оподаткування в Україні та їх порівняння

 14. 14.

  Податок на додану вартість (платники, об'єкти оподаткування, база оподаткування, ставки податку, операції, що не є об’єктом оподаткування, операції звільнені від оподаткування). Порядок заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість

  • Декларації з податку на додану вартість
  • Уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок
  • Розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України
 15. 15.

  Податок на прибуток підприємств (платники, об’єкт оподаткування , ставки податку, порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств)

  • Порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств без коригування фінансового результату до оподаткування на податкові різниці
  • Різниці, на які коригується фінансовий результат до оподаткування, визначений у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності
  • Порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств з коригування фінансового результату до оподаткування на податкові різниці

Наші нагороди

Питання та відповіді

Де відбувається очне навчання?

Кожен слухач може вибрати для занять будь-яку з 3-х наших філій (біля метро) по Києву.

Які форми навчання пропонуємо?

Очно (у навчальному центрі); онлайн (Live-заняття з викладачем за допомогою Skype, Teamviewer чи інших програм); корпоративно (для підприємств) чи дистанційно (на основі відео-уроків). Заняття можуть відбуватися як у групах, і індивідуально.

Що слухач отримує після навчання?

Очно - кожен слухач (у групі або індивідуально) отримує сертифікат за умови проходження мінімум 90% обсягу заявленої програми;

Онлайн - для отримання сертифіката після закінчення навчання необхідно успішно виконати підсумкове завдання.

Чи є пробне заняття?

Кожен бажаючий може відвідати пробне заняття групи, щоб зрозуміти чи відповідає курс очікуванням.

Як довго ми працюємо?

Навчальний центр "ДАНКО" успішно працює на ринку бізнес-освіти з 1996 р. та зарекомендував себе як надійний донор професійних кадрів.

Автопідбір курсу Автопідбір курсу