Курси головного бухгалтера + BAS Бухгалтерія 8.3 + М.Е.DOC (ПРОФ) (Авторський курс Вікторії Дашко)

Курси головних бухгалтерів (ПРОФ) в першу чергу призначені для практикуючих фахівців бухгалтерської служби, які хочуть підвищити свою професійну кваліфікацію. На відміну від інших навчальних центрів, ми пропонуємо програму курсу, яка розглядає не тільки типові ситуації, а й ті операції, по яким не завжди практикуючому бухгалтеру вдається знайти просте і правильне рішення.

Ви розширите свої знання про податок на додану вартість, ЄСВ, ПДФО та військовий збір, про податкові різниці та порядок розрахунку податку на прибуток підприємств. На підставі готової бази даних ми навчимо вас складати податкову і фінансову звітність, виправляти помилки.

Методичні матеріали розроблені викладачами-практиками на підставі реальних практичних ситуацій.

Якщо Ви фахівець, який хоче підвищити професійний рівень знань у веденні бухгалтерського та податкового обліку підприємств і плануєте стати бухгалтером-професіоналом, курс головного бухгалтера від Навчального центру “ДАНКО” буде для вас корисним і цікавим.

Курси головного бухгалтера (ПРОФ) поглиблять ваші знання про ведення обліку:

 • на виробництві;
 • зовнішньоекономічної діяльності;
 • нестандартних операцій, пов’язаних з необоротними активами, з виплатами працівникам підприємства, з виплатами засновникам підприємства.

Очні курси головного бухгалтера (ПРОФ) (КИЇВ):

Заняття в нашій школі бухгалтера проходять в одній з 5 філій, які знаходяться в місцях з хорошою транспортною розв’язкою на правому та лівому берегах Києва, в безпосередній близкості від метро. Навчальні класи оснащені сучасним комп’ютерним обладнанням з встановленим оновленим програмним забезпеченням. Методичні посібники складаються викладачами у відповідності до матеріалу та підтримуються актуальними згідно діючого законодавства.

Щоб зробити навчання більш ефективним, ми формуємо невеликі групи (в середньому 5 слухачів). Заняття побудовані таким чином, що в них відразу об’єднуються теоретичний матеріал з пратичними завданнями, які максимально наближені до реального робочого процесу. Слухачі, які бажають отримати максимум уваги від тренера, можуть пройти навчання індивідуально.

Чому курси бухгалтерського обліку краще проходити з викладачем? На заняттях теоретичний матеріал відразу підкріплюється практичними прикладами, які виконують усі студенти. Питання, які виникають в процесі навчання бухгалтерії, обговорюються відразу і дозволяють уникнути помилок у майбутньому.

ОЧНЕ НАВЧАННЯ
Терміни
1 година = 60 хвилин
Вартість
Для юр.осіб і ФОП + 10%
У групі
Лише індивідуально
У групі
Лише індивідуально
Індивідуально
~35 годин
Індивідуально
600 грн/год

Курси головного бухгалтера (ПРОФ) онлайн:

Курси підвищення кваліфікації бухгалтерів онлайн проходять в таких програмах як Skype, Teamviewer або Teams в залежності від обраної форми навчання (в групі або індивідуально). 

Слухачі приєднуються за посиланням, працюють разом з викладачем, спілкуючись в чаті або за допомогою мікрофону. На відміну від вебінарів, де заняття проходять переважно у формі монологу викладача, наші інтерактивні курси максимально схожі зі звичайними очними, так як ми формуємо невеликі міні-групи для продуктивного та цікавого діалогу з кожним слухачем.

По завершенню навчання при умові успішного проходження контрольного тестування, випускники нагороджуються сертифікатом, який можна отримати в будь-якій з наших філій або за допомогою послуг Нової Пошти.

ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ (В ПРЯМОМУ ЕФІРІ)
Терміни
1 година = 60 хвилин
Вартість
Для юр.осіб і ФОП + 10%
У групі
Лише індивідуально
У групі
Лише індивідуально
Індивідуально
~35 годин
Індивідуально
400 грн/год

КОРПОРАТИВНЕ НАВЧАННЯ

Корпоративне навчання - це сильний мотивуючий фактор, що підвищує залученість співробітників і загальну ефективність роботи колективу. Ми пропонуємо компаніям послуги проведення курсів підвищення кваліфікації за всіма існуючими напрямками. Заняття можуть проводитися на нашій території, дистанційно або на території замовника за домовленістю. Індивідуальний підхід при створенні програм під нагальні завдання і вимоги, де підбирається необхідну кількість годин і розглянутих тем. Надішліть нам задачу і ми розрахуємо персональне пропозицію під ваші цілі.

Викладачі  даного курсу

 • Дашко Вікторія Василівна

  Член Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів, має міжнародну кваліфікацію CAP – Сертифікований бухгалтер-практик. Вища економічна, юридична та педагогічна освіта. 25 років досвіду в сфері бухгалтерського обліку. Обіймала посади головного бухгалтера , фінансового директора та голови наглядової ради в компаніях з іноземними інвестиціями. Більше десяти років займається проведенням внутрішнього аудиту та відновленням бухгалтерського обліку підприємств, бухгалтерським супроводом та консультуванням з питань оподаткування. Автор програм курсів «Бухгалтерський облік ЗЕД» та «Бухгалтерський облік для керівників».

Групи
Програма курсу:

1. Базові основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві:

 • Особливості складання наказу про облікову політику підприємства. Внесення змін до облікової політики;
 • Організація документообігу на підприємстві;
 • Порядок проведення інвентаризації на підприємстві та облік результатів інвентаризації;

2. Облік виробництва:

 • Облік витрат на виробництво в бухгалтерському обліку, їх склад та класифікація. Розрахунок фактичної собівартості продукції, калькуляція;
 • Облік загальновиробничих витрат їх розподіл та списання на виробництво;
 • Налаштування параметрів обліку виробництва в програмі BAS Бухгалтерія 8.3. Передача матеріалів у виробництво, відображення прямих та загальновиробничих витрат, виготовлення та реалізація готової продукції в програмі BAS Бухгалтерія 8.3;

3. Особливості обліку в роздрібній торгівлі:

 • Документальне оформлення : первинні документи на надходження і вибуття товарів;

4. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів:

 • Формування первісної вартості основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (в тому числі в програмі BAS Бухгалтерія 8.3);
 • Самостійне виготовлення основних засобів (в тому числі в програмі BAS Бухгалтерія 8.3);
 • Проведення переоцінки основних засобів;
 • Модернізація, ремонт та технічне обслуговування основних засобів та інших необоротних матеріальних активів;
 • Реалізація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів;
 • Ліквідація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів;

5. Облік нематеріальних активів:

 • Придбання нематеріальних активів (в тому числі в програмі BAS Бухгалтерія 8.3)
 • Облік сайтів, комп’ютерних програм та прав доступу до них (на приклад «М.Е.DOC»);
 • Модернізація нематеріальних активів;

6. Облік зовнішньоекономічної діяльності:

 • Нормативно-правова база зовнішньоекономічної діяльності;
 • Застосування норм ПсБО №21 «Вплив змін валютних курсів»;
 • Монетарні та немонетарні статті балансу;
 • Порядок обліку курсових різниць (в тому числі в програмі BAS Бухгалтерія 8.3);
 • Визначення місця поставки товарів та послуг відповідно до норм Податкового кодексу України;
 • Облік імпорту та експорту товарів та послуг (в тому числі в програмі BAS Бухгалтерія 8.3);
 • Облік операцій з купівлі та продажу валюти (в тому числі в програмі BAS Бухгалтерія 8.3);

7. Облік зобов’язань:

 • Сутність і класифікація зобов’язань;
 • Облік розрахунків за кредитами. Облік фінансової допомоги;
 • Облік заліку зустрічних однорідних вимог. Облік відступлення права вимоги;
 • Облік розрахунків з учасниками та засновниками, що пов’язані з розподілом власного капіталу (дивіденди, повернення часток тощо);

8. Облік дебіторської заборгованості:

 • Формування резерву сумнівних боргів;
 • Коригування заборгованості BAS ;

9. Облік розрахунків з працівниками:

 • Порядок обліку та оподаткування виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців:
  • заробітна плата (основна, додаткова, інші заохочувальні та компенсаційні виплати);
  • облік резерву відпускних та порядок його нарахування;
  • оплата основної та додаткової відпусток та грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток;
  • оплата лікарняних за рахунок підприємства;
  • оплата матеріальної допомоги (матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників;
  • матеріальна  допомога разового характеру, що надається підприємством  окремим  працівникам);
  • оподаткування платежів згідно з договорами добровільного медичного та пенсійного страхування працівників і членів їх сімей;
  • проведення індексації заробітної плати працівників;
 • Порядок обліку та оподаткування виплат, що здійснюються за рахунок Фонду соціального страхування України (лікарняні та допомога по вагітності та пологам);

10. Порядок формування та подання страхувальниками звіту  про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (звіт з ЄСВ на прикладах);

11. Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ на прикладах);

12. Порядок подання фінансової звітності:

 • Порядок заповнення фінансової звітності суб’єктами малого підприємництва (форма 1-м, форма 2-м);
 • Порядок заповнення балансу (звіту про фінансовий стан) , звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (форма-1, форма- 2);

13. Види загальнодержавних та місцевих податків та зборів в Україні. Загальна та спрощена системи оподаткування в Україні та їх порівняння;

14. Види податкових перевірок та порядок їх проведення. Відповідальність за порушення податкового законодавства;

15. Податок на додану вартість (платники, об’єкти оподаткування, база оподаткування, ставки податку, операції, що не є об’єктом оподаткування, операції звільнені від оподаткування). Порядок заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість:

 • декларації з податку на додану вартість;
 • уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок;
 • розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України;

16. Податок на прибуток підприємств (платники, об’єкт оподаткування , ставки податку, порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств):

 • Порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств без коригування фінансового результату до оподаткування на податкові різниці;
 • Різниці, на які коригується фінансовий результат до оподаткування, визначений у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • Порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств з коригування фінансового результату до оподаткування на податкові різниці.
Наші нагороди та відгуки
Тести

Для записи на курсы главных бухгалтеров необходимо пройти следующий тест :

You must specify a text.
You must specify a text.

Швидкий запис

Введіть ваші дані для подачі заявки. Ми з вами зв'яжемося і обговоримо деталі навчання.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НАШИХ ВИПУСКНИКІВ

Наш навчальний центр співпрацює з багатьма компаніями з метою запропонувати кращим випускникам гідну роботу. Вся наша методика навчання побудована на актуальних практичних моментах, які будуть зустрічатися щодня в робочому процесі. Тому Вам буде легко інтегруватися на новій для себе посаді. Для цього достатньо максимально відповідально підійти до процесу навчання і в кінці будете винагороджені інтересом з боку роботодавця.
➤ Де проходить навчання?

Кожен слухач може обрати для занять будь-яку з 6-ти наших філій (біля метро) по Києву

➤ Які форми навчання пропонуємо?

Очно (в навчальному центрі); онлайн (Live-заняття з викладачем за допомогою Skype, Teamviewer або інших програм); корпоративно (для підприємств) або дистанційно (на основі відео-уроків). Заняття можуть проходити як в групах, так і індивідуально

➤ Що слухач отримує після навчання?

Кожен випускник за умови відвідування занять автоматично отримує Сертифікат про закінчення.

➤ Чи є пробне заняття?

Кожен бажаючий може відвідати безкоштовне пробне заняття в групі, щоб зрозуміти чи відповідає курс очікуванням.

➤ Як довго ми працюємо?

Навчальний центр "ДАНКО" успішно працює на ринку бізнес-освіти з 1996 р і зарекомендував себе як надійний донор професійних кадрів.

➤ Хто викладачі?

Всі наші викладачі є практикуючими професіоналами в своїх сферах, що дає можливість передавати не тільки знання, а й безцінний досвід.